Yksilöllinen coaching - tukee onnistumista

Yksilöllinen coaching - tukee onnistumista

Coaching esimiehen tukena auttaa ottamaan tehtävän haltuun tai kehittämään omia johtamisen taitoja. Näin kertoo eräs asiakkaamme, miten coaching auttoi häntä kehittymään omassa työssään ottaessaan vastaan uuden, vaativamman tehtävän esimiehenä.

 ”Aloitin uudessa ja vaativassa esimiestehtävässä noin vuosi sitten. Rooli ja tiimi on minulle täysin uusi. Olin aiemmin ollut asiantuntijatehtävissä samassa organisaatiossa. Minua mietitytti, miten onnistuisin ottamaan niin tehtävän kuin tiimin haltuun. Omalla esimiehelläni ei ollut aikaa sparrata minua, koska hän vastaa tuhannen henkilön organisaatiosta. Keskustelin asiasta HR-edustajamme kanssa. Sain itselleni ulkopuolisen coachin, joka tuki minua alkumetreillä.

Keskustelimme minua askarruttavista asioista, miten saan ajankäyttöni toimimaan, miten johdan erilaisia ihmisiä, mihin fokusoidun. Sain konkreettista apua ja sparrausta ja se oli kyllä kullan arvoista minulle.”

Luotettava sparraaja arjen haasteisiin 

Coaching prosessimme lähtee liikkeelle yhteisestä tapaamisesta, jossa coach, coachattava esimies ja hänen esimiehensä tai HR-edustaja kokoontuvat tutustumaan, keskustelemaan coachingin tavoitteista ja käytännöistä. Jos coach on sopiva ja kyvykäs tukemaan esimiehen kehittymistä, coaching prosessi voidaan aloittaa. 

Coaching-prosessissa sovitaan mm

  1. Tavoitteet – Mitkä ovat coachattavan liiketoiminnalliset tavoitteet, joihin pääsemistä coaching tuella pyritään pääsemään.
  2. Coaching – tapaamiset – Tavataanko face-to-face vai etänä, miten usein, miten muuten pidetään yhteyttä?
  3. Luottamuksellisuus – Coachin ja coachattavan välille rakentuu luottamuksellinen suhde. Coaching prosessissa esille tulevat asiat säilyvät luottamuksellisina. 
  4. Arviointi – Miten tuloksia arvioidaan? Coachin yksi tavoite on kehittää coachattavaa omista lähtökohdista lähtien. Kehittyminen voi näkyä monellakin tavalla.

 

Leave a comment

Please note, comments need to be approved before they are published.